Home‎ > ‎

Shahdadani House of Hyderabad

Pioneers of Talpur dynasty

 • Mir Shahdad Khan
 • Mir Behram Khan
 • Mir Sobdar Khan-1
 • Mir Bijar Khan-1
 • Mir Abdullah Khan

Talpur rulers

 • Mir Fateh Ali Khan
 • Mir Ghulam Ali Khan
 • Mir Ghulam Hussain Khan
 • Mir Karam Ali Khan
 • Mir Murad Ali Khan
 • Mir Noor Muhammad Khan
 • Mir Muhammad Naseer Khan
 • Mir Sobdar Khan

Shahdadani princes and later Talpurs

 • Mir Hassan Ali Talpur
 • Mir Noor Muhammad Talpur
 • Mir Abbas Ali Talpur
 • Mir Abdul Hussain 'Sangi' Talpur
 • Mir Abbas Ali Talpur - II

Contemporary Talpurs of this branch

Please see www.talpur.com for details of Shahdadani Talpurs of Tando Mir Mehmood (Mehmoodani branch), Hyderabad, Sindh, including:

 • Mir Nabi Bukhsh Talpur
 • Mir Rasool Bukhsh Khan
 • Mir Ali Ahmed Khan
 • Mir Haider Ali Khan
 • Mir Rafiq Ahmed Khan
 • Mir Muhammad Ali Talpur
 • Mir Suleiman Khan Shahdadani
For more information about Shahdadani Talpur Mirs, please visit www.talpur.com
Comments